Napredne zdravstvene storitve
Varna e-komunikacija z zdravnikom
Pozabil sem uporabniško ime

Spoštovani uporabnik, v spodnja polja vnesite ime, priimek in rojstni datum registrirane osebe. Na elektronski naslov, ki je bil določen ob registraciji, bomo poslali uporabniško ime v navodilih za uporabo.


POZOR: Vaša ime in priimek morata biti vnešena s šumniki ali drugimi posebnimi znaki, če jih vsebujeta (č, ž, š, ć, đ itd.)
Zapisana morata biti tako kot v osebnem dokumentu.