Napredne zdravstvene storitve
Varna e-komunikacija z zdravnikom

Platforma za samonadzor kroničnih bolezni pod nadzorom farmacevta in poslovni model

Podjetje Gospodar zdravja je v letu 2016 prejelo Certifikat odličnosti s strani Evropske komisije za inovativni in napredni projekt za lekarne - Platforma za samonadzor kroničnih bolezni pod nadzorom farmacevta in poslovni model.

V letu 2017 je podjetje Gospodar zdravja uspešno kandidiralo na razpisu Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1 za delno podporo izvedbe študije izvedljivosti za omenjen inovativni projekt. Razpis je bil namenjem prav podjetjem, ki so od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« za svoje napredne projekte.

OPIS PROJEKTA
Uvod
Ljudje in primarni zdravstveni sistemi v razvitih državah so pod pritiskom demografskih sprememb in vse večjo pojavnostjo kroničnih bolezni. Kljub potrebi in želji po bolj zdravem življenju in boljšem upravljanju bolezni, splošna populacija še nima potrebnega znanja in orodij za učinkovito upravljanje zdravja in bolezni. Slednje je problematika, ki jo naslavlja projekt.

Cilj, namen in opis operacije
Cilj projekta je bil razviti in v realnem okolju validirati zdravstveni program za samonadzor kroničnih bolezni ob podpori lekarniškega farmacevta ter podporni poslovni model. V okviru projekta smo izvedli:

  1. razvoj poslovnega modela, ki obsega protokole vodenja zdravja in podporno programsko opremo,

  2. preizkus programa in poslovnega modela v realnem okolju,

  3. ocenitev ekonomske vzdržnosti poslovnega modela prek pilotnih izvedb za sodelujoče lekarne,

  4. ocenitev ekonomske vzdržnosti trženjske strategije.

Rezultati
Pilotni projekt in tržna analiza sta pokazala, da obstoji realni tržni potencial za projekt. Predmet ponudbe je torej zdravstveni program in storitve za učinkovito in varno upravljanje zdravja in zdravljenje bolezni, ki vključuje v tržni analizi preverjene funkcionalnosti za lekarne in za končne uporabnike. Vključuje tudi zdravstvene storitve na daljavo.

V analizi smo ugotovili, da bomo v povprečju dosegali cene orodja in storitev, ki nam bodo omogočale ekonomsko vzdržno poslovanje. V pilotni izvedbi smo ovrednotili učinke za lekarne, ki kažejo, ne le dvig ugleda v javnosti in strokovnosti, temveč tudi ekonomski donos na vložena sredstva. Za uporabnika pa predstavlja dodano vrednost z vidika kakovosti, časa in denarja pri upravljanju zdravja.

Finančna podpora:
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 35.000 EUR.
www.eu-skladi.si